Kinesiologia del Comportament i les Relacions Humanes

La Kinesiologia del comportament i les relacions humanes® (KCRH), està dirigida a professionals de les teràpies naturals i a persones que treballen en l’àmbit de la psicologia.
L’objectiu és facilitar els coneixements per a adquirir l’habilitat d’identificar els bloquejos i condicionants que ens limiten o impedeixen comportar-nos i relacionar-nos lliurement. És a dir, ser propietaris de la nostra vida i dirigir-la amb coherència.

Descobreix tots els cursos de formació:

 • C101 · Habilitats per al canvi
 • C102 · Recursos per a l’aprenentatge i les relacions 1
 • C103 · Reconèixer les nostres màscares
 • Fisonomia aplicada 1
 • C104 · Transformació de la vibració
 • Recursos per a l’aprenentatge i les relacions 2
 • C105 · Genètica del comportament. Fesomia aplicada 2
 • C106 · Unificació de l’Ésser.
 • Recursos per a l’aprenentatge i les relacions 3
 • C107 · Relacions en llibertat
 • C108 · Connectar amb el propòsit de la nostra vida.
 • Recursos per a l’aprenentatge i les relacions 4
 • C109 · Experiència en consulta
 • RPI1 · Recuperar el potencial innat 1
 • RPI2 · Recuperar el potencial innat 2
 • RPI3 · Recuperar el potencial innat 3
 • C401 · Facilitador introductori
 • C402 · Facilitador bàsic
 • C403 · Facilitador avançat
 • C404 · Facilitador recuperar el potencial innat 1
 • C405 · Facilitador recuperar el potencial innat 2
 • C406 · Facilitador recuperar el potencial innat 3

 • C201 · Etapes en la vida
 • C202 · Créixer amb amor
 • C203 · Més enllà de les teves creences
 • C204 · Respectar la teva intimitat
 • C205 · Cinc nivells de consciència
 • C206 · L’essència de la teva realitat
 • C207 · L’I Ching de la seqüència emocional
 • C301 · Aprofundiment en fisonomia
 • C501 · Que fàcil és aprendre sense interès
 • C502 · Transformar la teva vida
 • C503 · Emocions en el cos
 • C504 · El llenguatge de la cara
 • C505 · Augmentar els recursos i l’abundància
 • C506 · Rols de sexe. Sexe i amistat
 • C507 · Adquirir actituds productives

Material de Kinesiologia