Tipus de formació

Propers cursos

Hipoadrenia, hipoglucemia i altres factors

25/05/2024 | Elisabet García Garzón | 16h

Tornar a estimar

30/05/2024 | Teresa Mestres Parés | 0h

Habilitats per al canvi

13/06/2024 | Francesca Simeon Roig | 0h

Els cinc pilars

12/07/2024 | Marco Rado | 0h

Recuperació potencial innat 3. El silenci

25/07/2024 | Francesca Simeon Roig | 0h

Transformació de memòries a l'ADN en Theta i Delta

29/08/2024 | Teresa Mestres Parés | 0h

Sistema entèric i flora intestinal

07/09/2024 | Blanca Esteve Tomás | 16h

Hidratació, toxicitat i alergies

05/10/2024 | Blanca Esteve Tomás, Elisabet García Garzón | 0h

Gemmes, quars i diapasons

06/10/2024 | | 0h

Tensegritat. Membranes, cranial i ATM

14/12/2024 | Blanca Esteve Tomás, Elisabet García Garzón | 0h