CURSOS DESTACATS

El 13 de juny online , 15 i 16 de juny presencial
Habilitats per al canvi pretén la integració del cos, la ment i l’esperit. El cos és la nostra manifestació física i somàtica, la ment és l’aspecte cognitiu de nosaltres mateixos i de la realitat. I l’esperit? En aquest primer seminari el definirem com allò que percebem com a transcendent en la nostra experiència de vida.
Del 12 al 14 de juliol
Estan estrictament relacionats amb “Els Meridians Extraordinaris”. Un d’aquests Òrgans Extraordinaris són “Los Huesos”, l’equilibri dels 5 Pilars pot influir en tota aquesta estructura. També es treballaran els aspectes emocionals que poden influir en la postura.
Del 6 al 8 d’octubre
Gemmes i la seva interacció amb el camp energètic humà. Avaluació mitjançant kinesiologia. Equilibracions generals i específiques. Aplicacions de reforç. Quars, característiques i aplicacions generals. Ampliacions en kinesiologia. Programació, projecció i transferència d’informació mitjançant quars. Equilibracions generals i específiques. Diapasons, interacció de freqüències amb el cos humà. Associacions i mètodes d’utilització principals. Equilibracions amb diapasons

De manera pràctica s’aprofundeix en cada nivell de la seqüència.
Mitjançant tècniques de kinesiologia psicoenergètica i l’ús de l’I Ching, es busca l’equilibri de l’energia innata i de l’adquirida per accedir a diferents patrons i estructures mentals.

Obtenir les metes amb la satisfacció del que es sap en el camí es el principal objectiu.
Percebre més enllá de el que es veu, no com una cosa de la imaginació sino com alguna cosa real i concreta. Aquest procés de neteja es difícil de comprendre i portar a terme.

MATERIAL I LLIBRES DE KINESIOLOGIA

Pròxims cursos

Hipoadrenia, hipoglucemia i altres factors

25/05/2024 | Elisabet García Garzón | 16h

Tornar a estimar

30/05/2024 | Teresa Mestres Parés | 0h

Habilitats per al canvi

13/06/2024 | Francesca Simeon Roig | 0h

Els cinc pilars

12/07/2024 | Marco Rado | 0h

Recuperació potencial innat 3. El silenci

25/07/2024 | Francesca Simeon Roig | 0h

Transformació de memòries a l'ADN en Theta i Delta

29/08/2024 | Teresa Mestres Parés | 0h

Sistema entèric i flora intestinal

07/09/2024 | Blanca Esteve Tomás | 16h

Hidratació, toxicitat i alergies

05/10/2024 | Blanca Esteve Tomás, Elisabet García Garzón | 0h

Gemmes, quars i diapasons

06/10/2024 | | 0h

Tensegritat. Membranes, cranial i ATM

14/12/2024 | Blanca Esteve Tomás, Elisabet García Garzón | 0h