KINESIOLOGIA PSICOENERGÈTICA III

Dins de la formació en KiensiologIa Psicoenergètica, Titulat superior en teràpies naturals amb l’especialitat en Kinesiología Psicoenergética és el tercer i últim nivell. Consta de 120 ETCS.

Per a realitzar aquest nivell, és necessari haver superat el segon nivell.

Curs en dos anys
24 quotes de 305€

* Inclou matrícula al curs professional, possibilitat de repetir gratuïtament les unitats, assistència a pràctiques sense límit, una sessió personal, tutories, certificats i material didàctic. No inclou bloc optatiu.

PREU
7.320€
SANITARIS
6.795€

Duració

Consta d’un total de 1200 hores:
580 hores presencials
220 hores de pràctica acreditada
400 hores d’aules virtuals o material tècnic i pràctic.

Acreditación

Acreditació de competència expedit per Vida Kinesiologia.

Descomptes a altres cursos, tallers i serveis.

En el cas de convalidacions de parts del programa formatiu el preu es veurà modificat.

PROGRAMA DE LA FORMACIÓN

Formación troncal
 • C105 · Genètica del comportament
 • Fisonomia aplicada 2
 • Unificació del Ser
 • C106 · Recursos per a l’aprenentatge i les relacions 3
 • C107 · Relacions en llibertat
 • Connectar amb el propòsit de la nostra vida
 • C108 · Recursos per a l’aprenentatge i les relacions 4
 • RPI3 · Recuperar el potencial innat 3. El silenci.
 • KA01 · Hipoadrenia, hipoglucèmia i altres factors.
 • KAO2 · Hidratació, toxicitat i al·lèrgies.
 • KA03 · Sistema entèric i flora intestinal.
 • KA11 · Cranial i ATM. Tensegritat emocional.
 • KA13 · Músculs hipertònics, el bloqueig com a protecció.
 • Columna i pelvis. Tensegridad emocional. (KA14)
 • KA15 · Marxa i sensibilitat cutània. Tensegritat emocional. (KA15)
 • KA18 · Estrès cutani.
 • KA20 · Postura emocional. Emocions, postura i direcció en la vida.
 • KA21 · Diafragmes, recuperar l’energia negada. Tensegritat emocional.
 • KA22 · Remodelació en bipedestació. Tensegritat emocional.
 • KA31 · Sabotatges emocionals i connexions energètiques.
 • KA32 · Camps energètics negatius i conflictes.
 • KA33 · Principis i aplicació de l’energètica en l’ésser humà.
 • KA34 · Essències florals de Bach.
 • KA35 · Essències Maui, ABE, TAO i altres. Aplicacions clíniques.
 • KA42 · Equilibri de xacres amb Kinesiología Psicoenergética.
 • KA43 · Gemmes, quars i diapasons.
Formación común
 • BC40 · Semiologia i Patologia I
 • BC41 · Exploracions complementàries
 • i analítiques
 • BC42 · Farmacologia I
 • BC44 · Semiologia i Patologia II
 • BC47 · Biofísica
Formación optativa
 • 32 crèdits ECTS (320 hores presencials) a triar