KINESIOLOGIA PSICOENERGÈTICA II

Dentro de la formación en Kinesiología piscoenergética, Asesor técnico es el segundo nivel y consta de 60 créditos ECTS. Para realizar este nivel es necesario haber superado el primer nivel, Liberador holístico del estrés con técnicas de Kinesiología psicoenergética, también de 60 créditos ECTS..Curs d’un any
Matrícula 545€ més 10 quotes de 325€*

Curs en dos anys
Matrícula 495€ més 20 quotes de 165 €*

* Inclou matrícula al curs professional, possibilitat de repetir gratuïtament les unitats, assistència a pràctiques sense límit, una sessió personal, tutories, certificats i material didàctic

PREU
3.795€
SANITARIS
3.395€Duració

Consta d’un total de 600 hores:
280 hores presencials
120 hores de pràctica acreditada
200 hores d’aules virtuals o material tècnic i pràctic.

Acreditació

Acreditació de competència expedit per Vida Kinesiologia
Certificats del ”International kinesiology College” corresponents.

Descomptes en altres cursos, tallers i serveis

En el cas de convalidacions de parts del programa formatiu el preu es veurà modificat.

PROGRAMA DE LA FORMACIÓ

Formació troncal
 • KA16 · Kinesiologia psicoenergètica aplicada a l’extremitat inferior
 • KA17 · Kinesiologia psicoenergètica
 • aplicada a l’extremitat superior
 • KA41 · Construcció de models de ressonància
 • i formats
 • C102 · Recursos per a l’aprenentatge
 • i les relacions 1
 • C103 · Reconèixer les nostres màscares
 • Fisonomia aplicada 1
 • C104 · Transformació de la vibració
 • Recursos per a l’aprenentatge i les relacions 2
 • KGT1 · Kinergetics 1
 • BGY1 · Brain Gym 1
 • BGY2 · Brain Gym 2
 • RPI2 · Recuperar el potencial innat 2
 • PEI2 · Psicoenergètica integrativa 2
Formació comú

BC20 · Anatomia dels òrgans
i dels sentits
BC21 · Anatomia del cor i l’aparell circulatori
BC22 · Anatomia de les glàndules de secreció interna
BC23 · Anatomia de l’aparell digestiu
BC24 · Anatomia de l’aparell respiratori
BC25 · Anatomia de l’aparell urogenital
BC26 · Anatomia del sistema nerviós
BC29 · Recerca clínica i bioestadística
BC30 · Psicologia
BC31 · Coneixements introductoris d’altres teràpies
BC32 · Educació per a la salut
BC33 · Bioquímica

Formació comú
 • 15 crèdits ECTS (150 hores presencials) a triar

Material de Kinesiologia