Kinergetics

Kinergetics és un sistema basat en la kinesiología i en l’ús de la “energia de sanació”.
Permet equilibrar multitud de freqüències o patrons alterats.

Té una forta influència sobre la flexibilitat, millorant tot tipus de símptomes físics.
Influeix positivament en trauma tant físics com emocionals. També redueix la sensibilitat en casos d’al·lèrgia, fibromiàlgia i síndrome de fatiga crònica, etc. Kinergetics és un mètode segur que no interfereix amb cap altre abordatge.