CURSOS DE FLORS DE BACH I ALTRES ESSÈNCIES FLORALS

Les flors de bach són essències naturals que s’utilitzen amb l’objectiu de tractar situacions emocionals. Per exemple: estrès, ansietat, depressió, por, i frustració, les quals es somatizan i es reflecteixen com a malalties físiques.

17-19 de julio
24 – 26 de julio

Productes que t’ajudaran