Isabel Compan Fernandez

een@kinemocions.com

Instructora i Facultada Internacional de Brain Gym® a Espanya, MBL per NEE, OBO DD, HO, VC.

Mestra en escoles públiques amb 37 anys d'experiència. Llic. en Fª i C. de l'Educació i altres cursos relacionats amb Educació, Naturopatía, Moviment, Kinesiología i Reflexos Primaris.

Ha ofert conferències, tallers i cursos de BG, TFH i RMTi en Formació Permanent del professorat, Universitats de Lleida, Rovira i Virgili, Girona, Hissis, CRPs i altres centres privats tant a Espanya com en altres països com Itàlia, França, Argentina…

Ha traduït manuals, llibres i materials d'aquestes tècniques al Català i varis al castellà.