Unitat formativa integrada 8 Kinesiologia

Les tècniques de “reactivitat” són un dels recursos més eficaços de kinesiologia, i sovint dels menys utilitzats al no comprendre bé les seves relacions. En aquesta unitat desenvolupem les bases propioceptives i neuromusculars del test, per comprendre que qualsevol circuit muscular sempre implica més d’un múscul. Juntament amb la reactivitat entre músculs s’integren també grups musculars bàsics en la postura i en la presa de consciència somàtica. Continguts Sistema múscul-esquelètic Facilitació i inhibició muscular Etapes d’estrés i estats musculars Debilitat muscular oculta Estirament muscular. Reactivitat Patrons reactius Jerarquia i reactivitat Músculs substituts Músculs congelats Alliberació dels punts neurolimfàtics Funció aeròbica / anaeròbica Ús muscular continuat Etapes d’estrés i estats musculars Les quatre fases de tests principals Tests dinàmics, concèntrics i excèntrics Altres fases de test Recesió d’edat El baròmetre en el cos Receptors d’estrés a la mà

Disponibilidad del curso

    No hay cursos disponibles para este curso