Sensibilitat culturalSensibilitat cultural

Organitza | Imparteix

visita la web

Lloc

Campus VK | virtual |

Dades

durada
10 h.
inici
25/02/2019
preu
Sol·licitar inscripció

Descripció del servei

Conèixer el concepte de Sensibilitat Cultural així com el seu abast. Reflexionar sobre com podem respectar les diferències culturals, ètniques, de sistema de creences, de classes socioeconòmiques, de preferències sexuals, de situacions de salut o d’actituds que poden afectar al resultat de la teràpia. Adquirir les habilitats necessàries per demostrar la capacitat d’assumir la responsabilitat implícita en la nostra professió. Continguts Definició de cultura i les seves limitacions Diferències entre educació, cultura, religió i ètnia Coneixements i investigació sobre diferents cultures Situacions compromeses en que el kinesiòleg necessita prendre decisions sobre la seva actuació Resolució de casos com a exemple de determinades circumstàncies Normes d’ètiques i de comportament recolçades per la nostra associació de professionals Enfocament en preveure tant les normes d’actuació professional com les responsabilitats derivades del nostre rol professional Ressaltar la importància de la Sensibilitat Cultural en l’atenció a la salut Facilitar informació de les diferents sensibilitats que poden existir en els possibles clients per a una millor comunicació Donar a conèixer eines per millorar el nostre grau de Sensibilitat Cultural Facilitar a l’alumne fonts per a la profundització en el tema Competències Saber identificar les diferents sensibilitats culturals que poden existir Saber distingir entre Sensibilitat Cultural i indiferència cultural fent un ús positiu de la comunicació professional Aplicar de forma adequada les diferents tècniques per a la identificació de la diversitat en la Sensibilitat Cultural Saber orientar de forma positiva les sessions respectant les diferents sensibilitats culturals

Sessions

febrer 2019

25 feb 00:00 - 00:00 h

juliol 2019

25 jul 00:00 - 00:00 h