RMTi® Fent ConnexionsRMTi® Fent Connexions

Fonaments de RMTi® i els moviments rítmics.
Construcció de la neurologia i de la maduresa neuronal. Estimular connexions en totes les àrees del cervell perquè funcioni eficientment i formi la base per a ser competent i curiós. Desenvolupament del cervell de baix cap amunt. Desenvolupament de connexions entre el cervell posterior, el mesencèfal i el prosencèfal i cap al còrtex prefrontal per a establir la coordinació d'accions, sentiments i pensaments.
Ideal per a qualsevol persona interessada en l'aprenentatge i el desenvolupament.