RMTi® Fent ConnexionsRMTi® Fent Connexions

Fonaments de RMTi® i els moviments rítmics. Construcció de la neurologia i de la maduresa neuronal. Estimular connexions en totes les àrees del cervell perquè funcioni eficientment i formi la base per a ser competent i curiós. Desenvolupament del cervell de baix cap amunt. Desenvolupament de connexions entre el cervell posterior, el mesencèfal i el prosencèfal i cap al còrtex prefrontal per a establir la coordinació d'accions, sentiments i pensaments. Ideal per a qualsevol persona interessada en l'aprenentatge i el desenvolupament. Continguts Moviments rítmics passius, actius, de genolls. Ritme i exactitud en la coordinació Desenvolupament neuronal i estructura del cervell Factors d'estrès que el desenvolupament neuronal. Efectes. Els efectes dels moviments rítmics en el cervell L'encèfal, el sistema d'activació reticular (SAR) i el tàlem. Transmissió d'informació al còrtex. Coordinació i cerebel Cervell mitjà, processament auditiu i informació visual Ganglis basals i el desenvolupament de la capacitat de ser Sistema límbic per a l'autoregulació i la memòria episòdica Connexions a les àrees prefrontals importants per a l'enfocament, l'atenció, la comprensió, els moviments, la coordinació i els records Requisits Cap

Disponibilitat del curs

  • No hi ha cursos disponibles per aquest curs