RMTi® 3. Entrenament en Moviments Rítmics. Lectura i EscripturaRMTi® 3. Entrenament en Moviments Rítmics. Lectura i Escriptura

Nivell 3

Com es veuen afectades la lectura i l'escriptura per factors com la visió, la capacitat de reconèixer els sons de la llengua i la capacitat de coordinació motora.

Durant el curs es demostren i practiquen com es poden combinar els moviments rítmics per aprofundir i aconseguir resultats més eficaços en aquests aspectes.
S'identifica com es relacionen el moviment i el processament sensorial. Com agregar la visió i el so als moviments rítmics i al analitzar els reflexos. La importància dels moviments infantils per la mielinització del cos callós i la capacitat de desenvolupar l'especialització hemisfèrica.

Ajuda a millorar resultats en dislèxia, dispraxia, discalculia, trastorn del processament sensorial...