RMTi® 2. Entrenament en Moviments Rítmics per a les Emocions, la Memòria i el ComportamentRMTi® 2. Entrenament en Moviments Rítmics per a les Emocions, la Memòria i el Comportament

Nivell 2

Moviments rítmics que afecten les nostres emocions, l'estrès i la vida diària. El paper que exerceixen el moviment i els reflexos en el creixement del cervell, l'aprenentatge, el desenvolupament emocional i el comportament i la recerca.

La falta d'integració dels reflexos és un factor important en ADD / ADHD, dislèxia, retard del desenvolupament, trastorn del processament sensorial, l'autisme, l'estrès crònic, l'aprenentatge, la regulació emocional i el desenvolupament social del comportament.