RMTi® 1. Entrenament en Moviments Rítmics per a l'Enfocament, l'Organització i la Comprensió. NivellRMTi® 1. Entrenament en Moviments Rítmics per a l'Enfocament, l'Organització i la Comprensió. Nivell

Nivell 1

Aprenentatge i pràctica dels moviments rítmics per promoure el desenvolupament del cervell, l'aprenentatge efectiu, el desenvolupament de la parla, l'equilibri emocional, l'alliberament de la tensió, la resistència, el to muscular i la força postural.

Com integrar els Reflexos involucrats en les problemàtiques d'aprenentatge relacionades amb el Dèficit d'Atenció i la Hiperactivitat, entre altres.

Reflexos relacionats amb el desenvolupament del control postural i la seva importància per a la comprensió de les bases sensorio-motriu, emocional i la funció cognitiva.