RMTi® 1. Entrenament en Moviments Rítmics per a l'Enfocament, l'Organització i la Comprensió. NivellRMTi® 1. Entrenament en Moviments Rítmics per a l'Enfocament, l'Organització i la Comprensió. Nivell

Nivell 1 Aprenentatge i pràctica dels moviments rítmics per promoure el desenvolupament del cervell, l'aprenentatge efectiu, el desenvolupament de la parla, l'equilibri emocional, l'alliberament de la tensió, la resistència, el to muscular i la força postural. Com integrar els Reflexos involucrats en les problemàtiques d'aprenentatge relacionades amb el Dèficit d'Atenció i la Hiperactivitat, entre altres. Reflexos relacionats amb el desenvolupament del control postural i la seva importància per a la comprensió de les bases sensorio-motriu, emocional i la funció cognitiva. Continguts Construcció de les bases neuronals-sensorials-motores d'enfocament i habilitats d'aprenentatge amb RMTi® Conceptes bàsics en el desenvolupament del cervell per a l'aprenentatge, l'atenció i la comprensió Maneres d'identificar els desequilibris del desenvolupament Reflexos que participen en els fonaments de l'enfocament, l'organització i la comprensió – tònic laberíntic (TLR); Landau; Tònic Asimètric del Coll (RTAC);Tònic Simètric del Coll (RTSC); Galant; Amfibi; Babinski, Plantar Mètodes per a la integració de reflexos primitius Moviments passius i actius RMT fonamentals

Disponibilitat del curs

  • No hi ha cursos disponibles per aquest curs