Brain Gym®. Doble gargotBrain Gym®. Doble gargot

Permet descobrir habilitats innates visioespaciales expressades en formes, dibuixos de color i moviments. La connexió interior amb aquesta experiència facilita el goig, i la serenitat en els exercicis creatius. Simultàniament, les habilitats desenvolupades, binocularitat per treballar al camp mitjà visual, consciència espacial i percepció de profunditat, creuar la línia mitjana visual / kinestética, autopercepció, estan implicades en la lectura i les habilitats motores fines.

Disponibilitat del curs

  • No hi ha cursos disponibles per aquest curs