Brain Gym® 106 Hands OnBrain Gym® 106 Hands On

Les activitats de Brain Gym®, Cercles de Visió i reflexos aplicades a les habilitats escolars per aprendre: atenció, lectura, escriptura, lletrejar, matemàtiques, etc., mitjançant jocs, cançons… per
millorar l’aprenentatge de les habilitats imprescindibles del currículum escolar.