Brain Gym® 101. Gimnàstica cerebralBrain Gym® 101. Gimnàstica cerebral

Es mostren els conceptes introductoris al funcionament cerebral i les influències en la família, l’aprenentatge, etc. Les diverses formes en què processa la informació el cervell i com les dominàncies visuals, kinestètiques o auditives creen la pauta i el canal d’aprenentatge. Aprendrem diverses formes de correcció i remodelació per a ajudar-nos i comprendre’ns en l’aprenentatge. Millora els resultats en la qualitat de l’expressió, tant oral com escrita. Es treballen les tres dimensions cerebrals relacionades amb el moviment, el que permet trobar els paràmetres per conéixer les capacitats d’aprenentatge pròpies de cada persona i la millor manera de fer-ne un ús eficaç. Facilita l’assoliment de resultats efectius en els procesos d’aprenentatge en les diferents àrees acadèmiques i professionals.