Condicions de pagament dels serveis de formació - set'2017Condicions de pagament dels serveis de formació - set'2017

Si no s´especifica cap condició diferent en un servei de formació concret, les nostres condicions de pagament són les següents: 

Per formalitzar la inscripció a un servei, és necessari fer una paga i senyal per tal de reservar la plaça.

  • Amb una antelació mínima de 15 dies abans de la realització del servei, és necessari fer una paga i senyal del 40% de l’import total del servei.
  • Si no s’ha realitzat la paga i senyal, en els darrers 7 dies abans de la realització del servei, la reserva de plaça només serà efectiva si es fa l’ingrés de l’import total del servei.
  • Si es realitza una reserva de la plaça amb una antelació superior als 15 dies abans de la realització del servei, es retornarà un 5% de l’import ingressat corresponent a la reserva realitzada.


Per tal de confirmar la inscripció, és necessari fer arribar a secretaria a través del correu electrònic vida@vidakine.com les dades següents:

  • Dades personals. Nom, cognoms i DNI
  • Dades de contacte. Telèfon i correu electrònic
  • Comprovant de pagament


Anul·lació del servei

  • Fins un mes abans del servei de formació,en cas de devolució sol·licitada per part de la persona inscrita, es retornarà el 90% de la quantitat abonada.
  • En cas que la devolució es sol·liciti durant els darrers 30 dies abans del servei de formació, es reemborsarà el 60% de la quantitat abonada.
  • Si el servei ja s'ha iniciat, no es retornarà cap quantitat.

 

Dades bancàries

evolució 98 SL

Banc Sabadell
ES63 0081 0035 1600 0107 8410